Међународни дан реке Саве


Међународни дан реке Саве

Међународни дан реке Саве је пројекат прославе који организује КЦС кроз промоцију одрживог коришћења воденог ресурса савског приобаља као ликовно-литерарни конкурс намењен деци са територије ГО Сурчин.