РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА "СУРЧИНСКА ШКОЛА ПОЗОРИШТА"


Културни центар Сурчин започео је реализацију пројекта "СУРЧИНСКА ШКОЛА ПОЗОРИШТА", који је подржао Секреатаријат за спорт и омладину Града Београда. У четвртак, 26.04.2018. године, реализацију пројекта посетила је Драгица Пајчин, члан веча ГО Сурчин, задужена за образовање, као и екипа ТВ "Маг" из Обреновца. Директор ОШ "Вук Караџић" из Сурчина пожелео је учесницима пројекта срећан рад и лепо дружење. Реализацији пројекта су присуствовали и педагог Катарина Диклић из ОШ "Вук Караџић" из Сурчина, као и представници Културног центра Сурчин. Часове креативне радионице водиће дипл.редитељ и глумац Дарко Јоксимовић, оснивач позоришта за децу "Талија". Деца полазници пројекта су показала велико интересовање и креативност.

Установа културе-Културни центар Сурчин је учествовала у јавном конкурсу који спроводи Секретаријат за спорт и омладину за достављање предлога пројеката од јавног интереса које суфинансира Град Београд током 2018. године за ученике у областима омладинског сектора. Пројекат "Сурчинска школа позоришта" препознат је по свом квалитету и  значају за креативно усмеравање омладинске популације на територији Градске општине Сурчин. 

У питању је образовни пројекат који садржајем обогаћује сазнајни свет деце у виду позоришне радионице, кроз упознавање са основним елементима позоришне уметности. Пројекат "СУРЧИНСКА ШКОЛА ПОЗОРИШТА" представља свеобухватни пројекат који обједињује креативно-уметничке радионице и школе глуме, сценског покрета, креативне игре, а представља наставак до сада реализованих пројеката на подручју Градске општине Сурчин за којима је владало велико интересовање.

            Пројекти су у потпуности бесплатни за ученике и реализоваће се током 2018. године у просторијама ОШ "Вук Караџић" у Сурчину кроз часове креативних радионица за децу, а у виду интерактивних предавања и вежби. На основу истраживања које је спровела Нинамедиа 2014. године, чак 81% младих у Србији сматра да млади не учествују довољно у културним активностима, док преко 70% младих сматра да нема довољно доступних културних садржаја за младе у Србији. Пратећи актуелна истраживања Градска општина Сурчин је 2015. године основала Установу културе - културни центар Сурчин, управо у циљу подстицања развоја културе и обављања делатности културних дешавања од значаја за Градску општину Сурчин.

            Циљеви реализације пројекта су анимирање омладине и њено укључивање у културни дијалог кроз образовни пројекат који садржајем обогаћује сазнајни свет корисника-деце. Планирани ефекти пројекта огледају се у ширењу едукације и подизању нивоа културне и уметничке свести омладине и децентрализацији културних програма у односу на центар Града, подстицање међугенерацијске сарадње међу вршњацима, системска подршка културном предузетништву младих и реализације програма културе на локалном нивоу.