Почетак реализације пројеката Културног центра Сурчин током зиме 2018


ПРОЈЕКТИ-зима-2018:

"СУРЧИНСКА РАДИОНИЦА КРЕАТИВНОГ ПИСАЊА" 

- "СУРЧИНСКА ШКОЛА ПОЗОРИШТА"

 

Културни центар Сурчин започео је реализацију зимских пројеката у среду, 17.01.2018. године у просторијама ОШ "Вук Караџић" из Сурчина.

Установа културе-Културни центар Сурчин је учествовала у јавном конкурсу који спроводи Секретаријат за спорт и омладину за достављање предлога пројеката од јавног интереса које суфинансира Град Београд током зиме 2018. године за ученике у областима омладинског сектора.

Пројекти „Сурчинска радионица креативног писања“ и "Сурчинска школа позоришта" препознати су од значаја за креативно усмеравање омладинске популације на подручју Градске општине Сурчин.

У питању су образовни пројекти који садржајем обогаћује сазнајни свет деце у виду радионице креативног писања, кроз упознавање са техникама писања, након чега учесници-корисници добијајау задатак да самостално напишу своју драмску причу, као и креативних радионица у којима се учесници упознају са основним елементима позоришне уметности.

            Како су пројекти тематски повезани, реализоваће се упоредо, у оквиру истих термина, из два дела; у првом делу учесници ће се упознати са техникама креативног писања у драмској форми; у другом делу ће кроз часове креативне радионице школе позоришта од кратких драмских дијалога увежбавати мини позоришну представу.

            Пројекти су у потпуности бесплатни за ученике и реализоваће се током јануара и фебруара месеца 2018. године у просторијама ОШ "Вук Караџић" у Сурчину кроз часове креативних радионица за децу, а у виду интерактивних предавања и вежби.

            На основу истраживања које је спровела Нинамедиа 2014. године, чак 81% младих у Србији сматра да млади не учествују довољно у културним активностима, док преко 70% младих сматра да нема довољно доступних културних садржаја за младе у Србији. Пратећи актуелна истраживања Градска општина Сурчин је 2015. године основала Установу културе - културни центар Сурчин, управо у циљу подстицања развоја културе и обављања делатности културних дешавања од значаја за Градску општину Сурчин.

                Пројекат "СУРЧИНСКА РАДИОНИЦА КРЕАТИВНОГ ПИСАЊА" представља образовни пројекат који садржајем обогаћује сазнајни свет деце-корисника. Реализује се у виду радионица креативног писања, кроз упознавање са техникама писања, након чега учесници-корисници добијајау задатак да самостално напишу своју причу о Сурчину, утемељену на стварним догађајима, историји, традицији, култури и легендама, које ће допринети културном и туристичком активирању подручја ГО Сурчин.

            Пројекат "СУРЧИНСКА ШКОЛА ПОЗОРИШТА" представља свеобухватни пројекат који обједињује креативно-уметничке радионице и школе глуме, сценског покрета, креативног писања и игре, а представља наставак досада реализованих пројеката на подручју Градске општине Сурчин.

            Циљеви ових пројеката су анимирање омладине и њено укључивање у културни дијалог кроз образовни пројекат који садржајем обогаћује сазнајни свет корисника. Планирани ефекти пројекта огледају се у ширењу едукације и подизању нивоа културне и уметничке свести омладине и децентрализацији културних програма у односу на центар Града, подстицање међугенерацијске сарадње међу вршњацима, системска подршка културном предузетништву младих и реализације програма културе на локалном нивоу.