МЕЂУНАРОДНИ ДАН РЕКЕ САВЕ


МЕЂУНАРОДНИ ДАН РЕКЕ САВЕ

            Културни центар Сурчин и ове године обележава међународни дан реке Саве у четвртак, 01. јуна 2017. године од 10:30 часова у Наутичком селу "Бисер" у Бољевцима, у сарадњи са ЕВРОПСКИМ ЦЕНТРОМ "ДУНАВ" и СПОРТСКО-РИБОЛОВНИМ КЛУБОМ "БАНДАР".

            Река Сава се убраја међу најважније водене  и еколошке ресурсе на простору Југоисточне Европе, која повезује четири земље бивше Југославије и изузетно је значајна као спона према паневропском коридору 7 или реци Дунав.

            Државе кроз које протиче река Сава - Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Србија су 2002. године потписале "Оквирни споразум о сливу реке Саве", основни документ којим се указује на вредност прекограничне сарадње влада, институција и појединаца за одрживи развој тог подручја.

            Културни центар Сурчин ове године у склопу обележавања прославе организује реализацију пројекта "ЕКО-БУЋКА", у сарадњи са Секретаријатом за спорт и омладину Града Београда, који има за циљ едукацију шире популације омладине на тему обуке у традиционалној вештини старог заната у области рибарења на бућку, као и анимирање омладине и њено укључивање у културни дијалог кроз теоријску и практичну обуку, чиме се доприноси очувању бућкања, као традиционалне вештине старог заната и промоцији омладинског деловања у једном ширем оквиру неговања културног наслеђа, завичајног идентитета, као и богате баштине.