I СТРУЧНО-НАУЧНИ СКУП СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ "ИНКЛУЗИЈА У ПРАКСИ" У СУРЧИНУ


Културни центар Сурчин пружио је подршку организацији I стручно-научном скупу са међународним учешћем "Шта све умем, шта све знам - ИНКЛУЗИЈА У ПРАКСИ", који ће се у Сурчину и у Земуну одржати 18. и 19. маја 2018. године од  10 часова. Циљ овог скупа је да окупи стручњаке, истраживаче и активисте, који се из перспективе различитих дисциплина баве едукацијом и рехабилитацијом особа са сметњама у развоју, да обезбеди размену знања и искустава између учесника и унапреди праксу инклузивног васпитања и образовања особа са сметњама у развоју. Скуп је акредитован у Заводу за унапређивања васпитања и образовања и носи  2 бода. 

Организатори скупа су: 

- ОШ "Сава Јовановић Сирогојно", Земун

- Удружење "Дај ми руку", Београд

- ОШ "Вук Караџић", Сурчин.

Позивамо Вас да се пријавите за учешће и посетите скуп 18.05.2018. године од 10 часова у Свечаној сали ОШ "Вук Караџић", Братства јединства 1 у Сурчину и 19.05.2018. године од 10 часова у ОШ "Сава Јовановић Сирогојно", Призренска 37 у Земуну.

ДОБРОДОШЛИ!!!

Pozivno pismo-INKLUZIJA U PRAKSI-2018.pdf

PROGRAM RADA STRUČNOG SKUPA - Inkluzija u praksi-2018.pdf