НАУТИЧКО СЕЛО У БОЉЕВЦИМА НА ОБЕЛЕЖАВАЊУ 25 ГОДИНА АКТИВНОГ РАДА НАТУС-А У ПКС КАО ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕПредставници Културног центра Сурчин и Јавног предузећа за спорт и рекреацију присуствовали су обележавању 25 година активног рада групације за наутичку привреду и туризам - НАТУС, која је у оквиру Удружења за туризам у Привредној комори Србије формирана 1992. године. Својим активним деловањем Групација је успевала да допринесе развоју ове привредне гране која је још увек недовољно развијена обзиром на расположиве потенцијале. На прослави су презентоване активности Групације НАТУС у периоду од 1992. до 2017. године, предочена је визија Групације, а говорило се и о обележавању четврт века од отварања пловног пута северно-црно море, предстојећем сајму наутике у Дизелдорфу 2018. године, а додељене су и захвалнице медијима и оснивачима Групације. Као пример добре праксе говорило се и о НАУТИЧКОМ СЕЛУ "БИСЕР" У БОЉЕВЦИМА, поред осталих марина у Србији...