,,Где год нађеш згодно место, ти дрво посади”

У оквиру међушколског програма ,,Где год нађеш згодно место, ти дрво посади”, у Бојчинској шуми обележен је Међународни дан биодиверзитета, 22. мај. У пројекту који је имао за циљ развијање свести о значају дрвећа и одговорног односа према природи и њеним ресурсима, учествовало је 6 школа и преко 30 наставника и 200 ученика. Подршку манифестацији пружили су Градска општина Сурчин, Културни центар Сурчин, Туристичка организација Сурчин и сви директори Основних школа-учесница.

У пројекту су учествовале ОШ ,,22.октобар” из Сурчина са 5 наставника и 75 ученика, ОШ ,,Вук Караџић” из Сурчина, 12 наставника и 45 ученика, ОШ ,,Браћа Барух” Стари град ,1 наставник и 20 ученика, ОШ ,,Војислав Вока Савић” из Лазаревца, 4 наставника и 70 ученика, ОШ ,,Сава Јовановић Сирогојно” из Земуна, 2 наставника и 6 ученика и ОШ ,,Јован Шербановић” из Крепољина са 2 наставника и 8 ученика.

Пројекат ,,Где год нађеш згодно место, ти дрво посади”, обухвата двадесет различитих активности намењених едукацији младих (дендро терапија, медена радионица, мирисна радионица, модна ревија, везење диплома, еко радионица, загађивачи урбане средине, кућице за птице, здравље из природе, свеске  од рециклираног материјала…). У оквиру програма свака Школа је представила свој вишемесечни рад кратким филмом и са неколико кратких представа које су припремили ученици.

Циљеви  пројекта су: развијање свести о значају дрвећа, неговање одговорног односа према природи и њеним ресурсима, међушколска сарадња на нивоу Београда, у циљу очувања биодиверзитета. Пројекат се састоји из два дела: активности које су се реализовале у Школама од децембра 2018. до маја 2019. године и други део – представљање продукта пројекта на завршној манифестацији у Бојчинској шуми